Odpovědi na vaše dotazy

prehle3Často se nás ptáte, z jakých poměrů přišly děti, které žijí v Klokánku, kolik z nich se dostalo zpět domů, kde jsou další Klokánky atd.

Ná následujících obrázcích můžete vidět přehledně odpovědi. Statistika je sice z roku 2011, ale kažý rok je to obdobné a týká se všech Klokánků v České republice

statis2

statis1

statis3

statis4

statis5

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.