Přijímání dětí do zařízení

K přijímání dětí do zařízení Klokánek je kompetentní ředitel zařízení a sociální pracovník.

Děti přijímáme na základě:

  • rozhodnutí soudu (usnesení o předběžném opatření, rozsudek)
  • předání jinou osobou

Doklady potřebné k přijetí dítěte

  • rodný list dítěte nebo jeho kopii
  • průkaz zdravotní pojišťovny dítěte
  • očkovací průkaz dítěte
  • občanský průkaz dítěte staršího 15 let
  • občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti osoby (např. pas), která dítě předává