Klokánek je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Jeho zřizovatelem je Fond ohrožených dětí z. s. Klokánek má pověření k výkonu sociálně právní ochrany, udělené Magistrátem hl. m. Prahy.

Našim posláním je ochrana dítěte v situaci odloučení od rodičů a dalších jemu blízkých osob, podpora kontaktu dítěte s jeho rodinou a dalšími blízkými osobami během pobytu dítěte v zařízení.

Odloučení dítěte od rodičů a dalších jemu blízkých osob je výrazným zásahem do života dítěte. Umístění dítěte v ZDVOP má charakter krátkodobé krizové pomoci a ochrany dítěte, které se ocitlo bez adekvátní péče, nebo jsou závažným způsobem ohrožována jeho základní práva.

  • cílová skupina: děti 0 – 18 let
  • kapacita 20 dětí