Jak pomoci – Věcným darem nebo službou

Vážíme si jakékoli podpory, kterou věnujete projektu Fondu ohrožených dětí Klokánek Láskova. Mnohokrát děkujeme všem sponzorům, kteří pomáhají našim dětem.

Podpořit nás můžete i hmotným darem nebo službou (např. čištění koberců, prořezávání stromů, sklenářské práce atd.) Pomůžete nám tak snížit provozní náklady, které jsou dlouhodobě vysoké.

Podrobnosti o tom, co aktuálně potřebujeme najdete v rubrice Co potřebujeme nebo kontaktujte pracovnici sponzoringu Lenku Jarmarovou, lenka.jarmarova@fod.cz, tel. 724 667 670

Co nabízíme my Vám: 

  • Na Váš hmotný dar nebo službu rádi vystavíme darovací smlouvu a se souhlasem Vás uvedeme jako sponzora.
  • Zveřejnění Vaší firmy či jména Vám můžeme nabídnout na našich stránkách.
  • V případě daru nad 10 000 Vás zveřejníme ve zpravodaji Fondu ohrožených dětí.
  • Propagaci poskytujeme i na facebookových stránkách. Pokud budete mít zájem, můžeme o Vaší firmě referovat na našem webu v rubrice Doporučujeme a v newsletteru, který rozesíláme jednou za dva měsíce.

Všichni naši podporovatelé jsou několikrát ročně zváni na společenské akce Klokánku – Láskova.