Pobyt

Dítě i jeho rodiče (zákonné zástupce) seznámíme s jejich právy i povinnostmi, s celým zařízením, s pečující osobou a odborným personálem. Informace jim předáváme ústně i písemně (ke stažení: Pravidla – informace pro děti 6-12 letPravidla – informace pro děti 12-18 letPravidla pro rodiče, Pravidla pro vyřizování a podávání stížnostíVnitřní řád, Návštěvní řád, Souhlas s fotografováním). Rodičům i dětem nabízíme možnost sociálně-právního poradenství (ke stažení: Pravidla pro poskytování pomoci a poradenství), konzultaci s psychologem zařízení, popř. pomoc externích odborných pracovníků.

Děti mohou nadále navštěvovat svoje předškolní a školní zařízení, na které jsou zvyklé. V případě, že to není možné, zajistíme jim vzdělávání v blízkosti Klokánku. Kamarádi a spolužáci mohou děti navštěvovat v zařízení stejně jako jejich rodiče dle Návštěvního řádu. Rovněž tak umožňujeme telefonické i písemné kontakty s kamarády i rodinnými příslušníky dle Pravidel Klokánku.

Volný čas dětem vyplňujeme dle jejich přání a možností. Mohou pokračovat ve volnočasových aktivitách, které navštěvovaly, než přišly do Klokánku, můžeme jim nabídnout kroužek přímo v zařízení nebo mimo něj.

S dítětem a zákonným zástupcem vytváříme Individuální plán, který průběžně společně vyhodnocujeme a usilujeme o jeho splnění.  Snahou a cílem zařízení je návrat dítěte do rodiny. Pokud to není možné, tak ve spolupráci se sociálními odbory hledáme jiné alternativní řešení.