Přehled základních dokumentů a postupů

Zařízení pracuje na základě vnitřních předpisů, metodik a standardů, které vycházejí z vyšších norem:

 • Listina základních práv a svobod
 • Všeobecná deklarace lidských práv
 • Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
 • Zákon č. 89/2012 Sb. OZ
 • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • Úmluva o právech dítěte
 • Standardy kvality sociálních služeb
  • Standard č. 1 – Cíle a způsoby činnosti
   • Příloha č. 1 – Etický kodex
  • Standard č. 2 – Ochrana práv osob
   • Příloha č. 1 – Oblasti, v nichž může dojít k omezování a porušování práv dětí
   • Příloha č. 2 – Postupy pro zjišťování zneužívání, týraní, zanedbávání
  • Standard č. 3 – Podmínky a prostředí
  • Standard č. 4 – Informovanost o výkonu sociálně – právní ochrany
  • Standard č. 5 – Podpora přirozeného sociálního prostředí
   • Příloha č. 1 – Pravidla pro poskytování pomoci a poradenství rodině
  • Standard č. 6 – Personální zabezpečení ZDVOP
   • Příloha č. 1 – Struktura a počet pracovníků
   • Příloha č. 2 – Popis práce jednotlivých zaměstnanců
   • Příloha č. 3a – Pracovní profily
   • Příloha č. 3b – Potvrzení dozoru
   • Příloha č. 4 – Mzdové tabulky
   • Příloha č. 5 – Zastupitelnost pracovníků
  • Standard č. 7 – Postup při přijímání nových pracovníků
   • Příloha č. 1 – Mlčenlivost praxe
   • Příloha č. 2 – Smlouva o zajištění praxe
   • Příloha č. 3 – Smlouva o dobrovolnické práci
   • Příloha č. 4 – Stážista – formulář
  • Standard č. 8 – Profesní rozvoj zaměstnanců
   • Příloha č. 1 – Plán vzdělávání
   • Příloha č. 2 – Hodnocení zaměstnance
  • Standard č. 9 – Přijímání dětí
   • Příloha č. 1 – Pravidla Klokánku
   • Příloha č. 2 – Průvodce Klokánkem
   • Příloha č. 3 – Vstupní list
   • Příloha č. 4 – Potvrzení OSPD
   • Příloha č. 5 – Dohoda o přijetí
   • Příloha č. 6 – Záznam o přijetí na vlastní žádost
   • Příloha č. 7  – Přijetí jinou osobou
   • Příloha č. 8 – Hlášení o přijetí
   • Příloha č. 9 – Pravidla pro rodiče
   • Příloha č. 10 – Souhlas s pořizováním fotografií
   • Příloha č. 11 – Souhlas s vyšetřením PPC, SPC,
  • Standard č. 10 – Plán sociálně-právní ochrany dítěte umístěného v ZDVOP
   • Příloha č. 1 – Klíčový pracovník
   • Příloha č. 2 – Individuální  plán ochrany dítěte
  • Standard č. 11 – Předávání informací
  • Standard č. 12 – Ukončení péče v ZDVOP
   • Příloha č. 1 – Dohoda o zrušení
  • Standard č. 13 – Spisová dokumentace
   • Příloha č. 1 – Spisový přehled
   • Příloha č. 2 – Platby zákonných zástupců
   • Příloha č. 3 – Příkaz
   • Příloha č. 4 – Předávací protokol
   • Příloha č. 5 – Hlášení o propuštění
   • Příloha č. 6 – Aktuální záznamy
   • Příloha č. 7 – Návštěvy institucí
   • Příloha č. 8 – Skartační řád
  • Standard č. 14 – Vyřizování a podávání stížností
   • Příloha č. 1 – Formulář stížnosti
   • Příloha č. 2 – Pravidla pro vyřizování  a podávání stížností
  • Standard č. 15 – Krizové, havarijní a nouzové situace
   • Příloha č 1 – Přehled mimořádných událostí
   • Příloha č. 2 – Požární poplachová směrnice
   • Příloha č. 3 – Evakuační plán
   • Příloha č. 4 – Řešení havarijních situací
  • Standard č. 16 – Zvyšování kvality výkonu sociálně – právní ochrany
   • Příloha č. 1 – Hodnotící formulář
 • Vnitřní metodiky zařízení