Současná situace FOD, Klokánků a prosba o podporu

Asi všichni víte, že Klokánky v těchto dnech bojují opřežití. Na tomto místě se můžete seznámit s tiskovou zprávou FOD k současné situaci Klokánků.

Vyjádření k zasedání Vlády ČR z 29. 7. 2015

Ve středu večer (29. 7. 2015) zasedala vláda, na kterou jsme dodali i podklady k jednání o mimořádné dotaci. Podklady byly předány ministerstvu MPSV, které je patrně shledalo dostačujícími, protože nás dle původní dohody již k doplnění nevyzvalo. K jednání vlády byl přizván i předseda FOD Jan Vaněk.

Po šestihodinovém čekání v předsálí ho také pustili ke slovu. Kritika bývalého hospodaření se dala očekávat. Bohužel jeho argumentace se jim zdála nedostačující. Naší organizaci byly již v minulosti poskytnuty dvě mimořádné dotace. Nyní jako nové vedení FOD slibujeme, že mimořádná dotace bude poslední a bude použita výhradně na provoz zařízení, ale patrně se vláda domnívá, že by tomu tak nebylo a dotace by byla použita na úhradu stávajících dluhů. Z tohoto důvodu po dvouhodinovém jednání vláda odložila rozhodnutí na konec srpna 2015.

Zveřejněná informace, že pro letošní rok jsme obdrželi dotace ve výši 29,5 milionu korun je pravdivá jen z části. Ano – dotace nám byla v této výši přiznána, ale vyplacena byla pouze její část ve výši 9 milionu korun, protože jsme nemohli doložit tzv. bezdlužnost. Proto od ledna 2015 do dnešního dne jsou financovány pobočky a azylové domy převážně z darů veřejnosti, za které velmi děkujeme. Bez této pomoci bychom se opravdu nedokázali obejít.

Pro získání bezdlužnosti jsme dne 14. června 2015 sháněli 34 milionů. Tuto potřebu jsme snížili získáním splátkových kalendářů u většiny zdravotních pojišťoven, požádali jsme o splátkový kalendář na Pražské správě sociálního zabezpečení (zatím bez odpovědi). Věci bezdlužností nás ale tíží potřeba 7,3 milionu korun – na úhradu na finančním úřadu, kde nelze získat splátkový kalendář.

Při jednání na jednotlivých krajích nám bylo řečeno, že pokud bezdlužnost doložíme, budou nám obratem vyplaceny dotace pro tento rok – což je dosud ještě téměř 19 milionů, protože některé přiznané dotace už byly přerozděleny jiným organizacím.

Ve čtvrtek (30. 7. 2015) v 17 hodin zasedalo mimořádné předsednictvo za účasti tajemnice kontrolní komise, abychom se domluvili na dalším postupu:

Bylo rozhodnuto o urychlené přípravě a uskutečnění prodeje dvou budov v majetku FOD. Dále byly nastíněny další možnosti finančních zdrojů.

Bude zpracován další personální audit a navrženy další možnosti restrukturalizace FOD.

Moc prosíme o pomoc při získání částky 7,3 milionu korun, abychom mohli dosáhnout bezdlužnosti a nadále tak zajišťovat tolik potřebnou pomoc dětem nejen v našich zařízeních. Je možné přispět prostřednictvím služby Paysec (tlačítka) na našich webových stránkách nebo na sbírkový účet 3055103/0300. DĚKUJEME!

Pokud má někdo pochybnosti o naší činnosti, prosíme, raději než spekulovat, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit (e-mailová adresa: fod@fod.cz). Rádi Vám Vaše dotazy zodpovíme a rádi uvítáme i Vaše nápady, jak ještě lépe dětem pomáhat. Děkujeme za Vaší podporu.

Pokud byste se nás rozhodli podpořit jakoukoli finanční částkou, budeme velmi vděční. Můžete využít dárcovskou DMS  nebo příspět přímo na náš účet.

banner_fod_0715_v3

 

banner

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.