Adventní čas

Přejeme všem krásně ztrávený adventní čas, který nám právě včera začal 🙂

Listopad byl pro nás trochu chaotický a velice rychle utekl.

První týden v měsíci jsme se začali připravovat na inspekci Standardů kvality SPOD, kdy bylo třeba připravit veškeré podklady a dokumenty.

V druhém listopadovém týdnu nás již navštívil inspekční tým, který se na „nás“ celý měsíc připravoval. Tímto bychom chtěli poděkovat paní Bc. Peškové a celému inspekčnímu týmu za cenné podněty a rady. Díky nim je naše práce dokonalejší a účelnější 🙂

Další týden byl naprosto úžasný, kdy nám byl předán výtěžek z potravinové sbírky od spolku MAHARAL a SUBVENCE DĚTEM. Tyto potravinové dary jsou pro nás velkým přínosem nejen z hlediska ušetření financí, ale hlavně z důvodu času a sil našich pracovnic v přímé péči. Velice děkujeme všem stranám a zúčastněným, kteří se  zmiňovaných projektů zúčastnili.

Poděkování patří i lékárnám http://www.medifin.eu/, které nám poskytly léky bez předpisu určené dětem a společnosti Biomedica, spol. s.r.o. za poskytnutí Vitamínu C.

V minulém týdnu nás navštívili studenti z francouzského lycea, přičemž absolvovali  exkurzi s chvilkou strávenou s dětmi na zahradě či herně.

Velké díky patří paní Vokhroulíkové ze společnosti https://www.nic.cz/, která nám připravila přednášku Bezpečný internet. Povídání bylo velice pěkně připravené a děti varovalo před odkrýváním soukromí na internetu a důležitosti výběru správných hesel.

Pomalu, ale jistě se nám v Klokánku začínají objevovat splněná přání dětí. Za tyto dárky děkujeme všem „Ježíškům“, kteří plní malá i velká přání 🙂

 

 

 

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.