Kdo a jak se podílí na péči

  • Pečující osoba (teta/strýc) – se v týdenních intervalech stará o maximálně čtyři děti. Pečuje o ně po všech stránkách – nakupuje, vaří, hraje si s dětmi a připravuje se s nimi do školy, dochází s nimi k lékaři, na volnočasové aktivity apod.
  • Sociální pracovníci – přijímají děti do Klokánku, provázejí je po celou dobu pobytu nejen po administrativní stránce, spolupracují s dítětem a rodinou a poskytují jim sociálně právní poradenství. Komunikují s OSPOD, soudy, školami a jinými institucemi.
  • Psycholog – poskytuje odborné konzultace, poradenství jak dítěti, tak rodině. Provádí diagnostická vyšetření, individuální popř. skupinovou terapii.
  • Pediatr – zajišťuje komplexní zdravotní dohled nad dětmi umístěnými v zařízení.

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.