O nás

Co je Klokánek

Klokánek je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

klokanekKlokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby).

 

Klokánky mají pověření MPSV (Ministerstva práce a sociálních věcí) jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Podle § 46 odst. 2 zákona o rodině má rodinná péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc přednost před ústavní výchovou.

Děti se přijímají přímo „z terénu“, bez pobytu v diagnostickém ústavu, kde jsou společně děti bez poruch chování s dětmi výrazně narušenými.

Klokánky mohou přijímat děti na základě:

 • žádosti rodičů
 • soudního rozhodnutí (předběžné opatření nebo rozsudek)
 • žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí
 • žádosti samotného dítěte
 • žádosti osoby, která dítě nalezne opuštěné nebo v jiné krizové situaci

Většina přijatých dětí má stejnou anamnézu jako děti přijímané do ústavní výchovy – zanedbávání, domácí násilí, neschopnost zajistit řádnou péči, týrání, zneužívání, bytové důvody, hospitalizace osamělého rodiče či svěření dítěte za účelem zajištění náhradní rodinné péče.

Všichni zaměstnanci Klokánku prochází složitým psychologickým vyšetřením, které musí prokázat jejich dobrý vztah k dětem, dostatek empatie a schopnosti vytvořit jim citově vřelé prostředí.

Klokánek Láskova

Klokánek Láskova

Klokánek Láskova

 

Vznikl v r. 2003 rekonstrukcí mateřské školky.
Ve dvoupatrovém objektu se nyní nachází 13 malometrážních bytů s kapacitou 28 dětí a jednou „tetou“ v každém bytě. „Tety“ se vzájemně střídají v týdenních cyklech.

Za naše zázemí děkujeme pronajímateli objektu MČ Praha 11.

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo se chcete do našeho zařízení přijet podívat, jste samozřejmě kdykoliv po dohodě vítáni.
V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 271 912 500, 724 667 670.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Klokánek Láskova - zahradaKlokánek Láskova – zahrada

Principy péče v Klokánku:

 • O tři až čtyři děti pečují po všech stránkách obdobně jako v rodině zaměstnanci FOD – manželský pár, „teta“ nebo střídavě po týdnu dvě „tety“ (kromě péče o děti vaří, nakupují, pečují o domácnost, mají čas si s dětmi hrát, mazlit se s nimi, chodit s nimi na vycházky, se školáky se připravovat do školy atd.). U dětí tedy nedochází k takové citové deprivaci jako v dětských domovech.
 • V Klokánku je „teta“ (příp. i „strýc“) s dětmi v bytě i v noci a svou přítomností jim dodává pocit jistoty a bezpečí.
 • Klokánky přijímají děti bez ohledu na věk (0-18 let), proto sourozence není třeba rozdělovat.
 • Starší děti se zde učí rodičovskému chování, poskytují podněty miminkům a batolatům, u nichž i proto nedochází k opožďování vývoje.
 • Z Klokánků mohou děti telefonovat domů a rodiče je mohou kdykoliv navštěvovat a brát si je na vycházky nebo na víkendy, pokud tomu nebrání závažné důvody, o kterých rozhoduje odbor sociálně-právní ochrany dětí příslušného městského úřadu, nebo pokud je dítě neodmítá.
 • Děti jsou v Klokánku pouze po dobu nezbytně nutnou, často kvůli zdlouhavým soudním řešením je však průměrná doba pobytu dítěte v Klokánku 6 měsíců.
 • Kolem 60% dětí se z Klokánků vrací domů a 30% odchází do náhradní rodinné péče.
 • Nejvíce dětí je přijímáno z důvodu špatné bytové situace, zanedbání péče, nezvládání péče, podezření z týrání, domácího násilí a rozvodových sporů.