Outwear fashion trends winter coat online store cheap jackets store cheap parka store online the jacket online Winter Clothing discount outwear sale online latest collection coats hot sale winter jacket outlet sale discount jacket sale online

Jak pomoci – Věcným darem nebo službou

Vážíme si jakékoli podpory, kterou věnujete projektu Fondu ohrožených dětí Klokánek Láskova. Mnohokrát děkujeme všem sponzorům, kteří pomáhají našim dětem.

Podpořit nás můžete i hmotným darem nebo službou (např. čištění koberců, prořezávání stromů, sklenářské práce atd.) Pomůžete nám tak snížit provozní náklady, které jsou dlouhodobě vysoké.

Podrobnosti o tom, co aktuálně potřebujeme najdete v rubrice Co potřebujeme nebo kontaktujte pracovnici sponzoringu Zoru Vondráčkovou zora.vondrackova@fod.cz, tel. 724 567 524

Co nabízíme my Vám: 

  • Na Váš hmotný dar nebo službu rádi vystavíme darovací smlouvu a se souhlasem Vás uvedeme jako sponzora.
  • Zveřejnění Vaší firmy či jména Vám můžeme nabídnout na našich stránkách.
  • V případě daru nad 10 000 Vás zveřejníme ve zpravodaji Fondu ohrožených dětí.
  • Propagaci poskytujeme i na facebookových stránkách. Pokud budete mít zájem, můžeme o Vaší firmě referovat na našem webu v rubrice Doporučujeme a v newsletteru, který rozesíláme jednou za dva měsíce.

Všichni naši podporovatelé jsou několikrát ročně zváni na společenské akce Klokánku – Láskova.